Συγκεντρωτικός Πίνακας Χώρων

Δείτε το συγκεντρωτικό πίνακα όλων των χώρων του Συνεδριακού Κέντρου

Aμφιθέατρο
Αίθουσα Β΄(1ος ορ.)
Αίθουσα Α (Ισογ.)
Αίθουσα Συσκέψεων
Αίθουσα Τύπου (Ημιορ.)
Αίθουσα Συνεδριάσεων
Αίθ. Συσκέψεων (Α' ορ.)
Αίθ. Συσκέψεων (Α' ορ.)
Αίθ. Συσκέψεων (Α' ορ.)
Γραμματεία Υποστήριξης
Χώρος Εστίασης
Προθάλαμος (Foyer) Ισογ.
Προθάλαμος (Foyer) Ημιορ
Προθάλαμος (Foyer) Α' ορ.
ΕΜΒΑΔΟΝ (τμ)
416,86
127,65
127,65
29,19
33,30
33,13
44,85
24,98
26,92
-
202,05
948,83
200,00
175,00
ΥΨΟΣ (μ)
4,99-13,10
3,20
145,20
2,40
2,40
2,40
3,20
3,20
3,20
2,40
3,692
-
2,40
2,80
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (άτομα)
452
94
92
10
11(+5)
10
22
10
12
22
200
-
-
-
ΚΟΣΤΟΣ (σε € ανά ημέρα)
500
250
250
50
50
-
50
-
-
50
150
200
-
-
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΙ.13
ΟΙ.06
ΙΟ.12
ΗΟ.11
ΗΟ.07
ΗΟ.06
ΟΙ.17
ΟΙ.18
ΟΙ.19
ΗΟ.Ο9
ΚΟ1, ΚΟ2, ΚΟ3
Α02, Α02α, Α02β
ΗΟ.Ο4
ΟΙ.20

Επόμενες εκδηλώσεις

Λίστα με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον.

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Λίστα με τις πρόσφατες εκδηλώσεις